Her kan du informere om justismord som du kjenner til i Norge.
Justismord, opprinnelig det tilfelle at en uskyldig ble domfelt og henrettet.
I nyere språkbruk betegner uttrykket enhver alvorligere straffedom som rammer en uskyldig.

Viser arkivet for september, 2010

Ikke bare justismord, skal knekkes psykisk også

Min venn ble anbefalt av fengselet å søke soning med fotlenke. De ansatte ser at han er av et helt annet kaliber enn de som er der ellers, og han oppfører seg plettfritt der inne. Derfor ble han anbefalt å søke fotlenkesoning, og det ble sagt at fengselet kommer til å anbefale denne søknaden. Vel, så mye for gode ord. Følgebrev ble skrevet av to han ikke har møtt. De skriver også indirekte at det har vært disiplinærsaker, hvilket er ren løgn!

Er det meningen at fengselet skal bygge opp håp for så å knekke ham enda lenger ned ved å avslå? Var det hele poenget med å anbefale fotlenkesoning?

_Innsatte har en alminnelig god atferd i fengselet. _(Hvor mye bedre kan man oppføre seg? Han er blid, står opp, gjør det han skal, er velstelt og overholder regler.)
_Det er ikke registrert disiplinærsaker på ham av nevneverdig betydning. _(Det er ikke registrert en eneste disiplinærsak!)

XX fengsel har funnet å ikke anbefale innsattes søknad. I begrunnelsen viser vi til at innsatte soner straff for voldsutøvelse, hvorav den psykiske og fysiske volden er begått mot familiemedlemmer, samt medlemmer i hans husstand. Man har på bakgrunn av dette funnet at formålet med straffen og/eller hensynet til den allmenne rettsoppfatning taler mot elektronisk soning.

*..og ikke bare det. For ca fire uker siden leverte han søknad om overføring til åpen soning. Denne søknaden skulle behandles på møte samme uke, fikk han beskjed om. Da han for få dager siden spurte hvordan det gikk med søknaden, fikk han beskjed om at den ikke er registrert! *

Er det en grunn for dette? Skulle søknaden “glemmes” inntil han søkte fotlenkesoning, for behandlingen av denne søknaden tar mange uker. Han kan bare søke om en ting samtidig, og må vente til den er ferdigbehandlet. Nå tar det altså mange uker før søknaden om fotlenkesoning (som han nesten garantert får avslag på) er ferdigbehandlet. Og først da kan søknaden om overføring behandles, noe som gjør at han kan overføres et par uker før han likevel skal ut?

Gjør de dette med hensikten å knekke ham? Er de ute etter å provosere ham til han knekker, slik at de kan få forlenget straffen med de siste 1/3 også? Er det slik fengselsvesenet fungerer?

Annonse