Her kan du informere om justismord som du kjenner til i Norge.
Justismord, opprinnelig det tilfelle at en uskyldig ble domfelt og henrettet.
I nyere språkbruk betegner uttrykket enhver alvorligere straffedom som rammer en uskyldig.

Når barnevernet,politi/påtalemakt i ei lita bygd foretar seg grove overgrep mot person som blir omtalt som verdens beste pappa

Hei!

Det er enkelt i ei lita bygd der alle kjenner kvarandre eller trur dei kjenner kvarandre å finne det ein kaller for bygdedyret.Det ligg der og venter på å få vise makt aroganse og er med på å øydelegge
det ein må ha av tillit til det offentlige,i form av barneleiar og politi.

Sjølv om du blir omtalt som verdens beste pappa av mor til barnet,så føl deg ikkje sikker på att dette
stemmer når det offentlige er med,bygdedyret kan få deg omgjort til noko heilt anna.Ja det kan t.o.m
få deg straffa vist dei vil hjelpe felles kjente.

Barneleiaren spring til politiet for å komme med ei bekymrings anmelding,ikkje fordi du i følge mor
er verdens beste pappa,men fordi det vart slutt mellom far og mor.Dette for å hjelpe mor, ikkje
fordi han trur at ho er utsatt for vold e.l men dei kjenner kvarandre gjennom jobben som kolega b.l.a.

For etter at det er slutt så er du alt anna ein verdens beste pappa,da er du voldelig og eit skrekkens
eksemplar på ein mann ja t.o.m kone mishandler av verste sort.Eit klassisk døme på korleis ein
kan skape om nokon ved hjelp av det offentlige i ledane stillinger utan samvet for noko anna ein sin
eigen eksistens.

Så da er spelet i gang ,barneleiaren i lag med politiet køyrer eit bygdedyr program som heiter vi
framstille han for påtalemakta som ein pyskopatisk kone mishandler slik at dei får han straffa så kan
mor få sine kroner i form av oppresning og bygdedyret kan føle at det har livets rett.

Vi kan kalle det eit typisk tillfelle i forhold til det som er mange sin kvardag,er du heldig å kjenne nokon
som er i slekt med bygdedyret eller venn så kan du få hjelp til det meste.Også medverknad til
justismord ,feilen i dette tilfelle er at bygda vart litt for liten til at bygdedyret klarte å skjule hensikten
som vart for dårligt inn pakka.

Kvinner skal vi ta vare på og hjelpe i alt og mangt men når dei lyger og forteller historier som

forandrer seg fra kvar gang dei blir fortalt må det vere lov for bygdedyret å stille seg nokre spørsmål.
Og når dei tenker penger og sitt eget ve og vel,da er verdens beste pappa fort gløymt og lite verdt.

Barn som blir ramma av ein barneleiar som ikkje har noko anna grunn en det mor seier til å anmelde
verdens beste pappa, er medvirkande i forsøk på å frata far alle rettigheter og barnets rett til far.

Barneleiaren er mest opptatt av kven far har til advokat og kven som tjener mest på skifte oppgjer

ingen plan for korleis ein skal gjere det best muligt i høve samver rettane til barnet.Barneleiaren
veit ikkje at barn har same rettar som vaksne og ved å forsøke å hindre samver i staden for å
tilrettelegge så er han barne fiendtlig.Og ein fare for alle barn som havner i klørene på bygdedyret
som er mest oppteken av å vise maktaroganse og henviser det meste av spørsmål til mor sin
kyniske og penger framfor rettferd advokat.

Barn som blir ramma av bygdedyret har ingen rettigheter,for her er det makt aroganse samt advokater som vil dra saka lengst mogeligt ut med hensyn til klingande mynt i kassen.Så verdens beste pappa(i følge mor nokre mnd før forholdet tok slutt)har kjempa mot eit system i verksatt av bygdedyret i 2 år for å få møte sonen sin 4 timer i mnd.

Kjenner du til liknande tilfeller fra bygder i nordfjord og resten av landet så ta kontakt.

Til alle som føler seg sterkt i slekt eller som ein del av bygdedyret,husk vi som blir utsatt for dere
er ikkje her for å dømme nokon, kun for å med dele urett.

Utsatt for justismord

Svein V

Vist 489 ganger. Følges av 3 personer.

Kommentarer

Jeg har selv en sak gående selv om den er ganske annerledes men jeg skal dele den med dere selv om den er vond,men vi skal vinne seier å få frifinnelse fordi min kjære er dømt pga en eks og eks til en kamerat som har laget en sak som overhodet ikke henger på greip :-(
Jeg har laget en kampanje i håp om å få endret rettsvesenet sine regler ang bevisføring som jeg håper folk vil ta på alvor å signere for da skal den leveres inn til stortinget denne høsten ;-)Uskyldig Dømt i Norge?

Annonse