Her kan du informere om justismord som du kjenner til i Norge.
Justismord, opprinnelig det tilfelle at en uskyldig ble domfelt og henrettet.
I nyere språkbruk betegner uttrykket enhver alvorligere straffedom som rammer en uskyldig.

Agder lagmannsrett gjør seg bemerket igjen!

At rettssikkerheten i Norge, og i Agder i særdeleshet, ofte er på et nullpunkt – er jo ikke overraskende. Norske domstolers lojalitet til lov og rett er heller laber, lojaliteten til klassejus (derav hensyn til egen karrierestige), kameraderi, penger og makt er vesentlig større.
Å oppføre seg slik som Agder lagmannsrett gjør, jf Aftenposten beskriver 17.06.2009, er en direkte mobbing av et offer og offerets pårørende!!! Følgende sto på trykk, sitat:

BETALE OVERGRIPERS SAKSKOSTNADER
Aftenposten 17.06.2009.
Agder lagmannsrett har dømt ei åtte gammel jente med hjertelidelse til å betale saksomkostningene til sin egen overgriper.
Den 63 år gamle mannen er dømt til fem måneders fengsel for seksuelle handlinger mot den åtte år gamle jenta, men ble frikjent for oppreisningskravet, skriver Telemarksavisa.
Kravet i Aust-Telemark tingrett var begrenset oppad til 60 000 kroner, men rette frifant 63-åringen på dette punktet. Det var heller ikke særdeles skjerpende at jenta bare var 7 år da overgrepene fant sted. Jentas advokat anket avgjørelsen til Agder lagmannsrett, men lagmannsretten fant ingen grunn til å behandle saken.
Lagmannsretten finner ikke at det foreligger svakheter ved tingrettens avgjørelse som tilsier at anken fremmes, heter det i dommen. Lagmannsretten setter 63-åringens sakskostnader til 2 000 kroner, og i dommen står det svart på hvitt at åtteåringen må betale sin egen overgriper denne summen.
Både jentas advokat og stefar er fortvilet over kravet, men regningen er allerede betalt.
Vi sitter igjen med en følelse av at man helst ikke skal belaste rettsapparatet med slike saker som dette sier stefaren til avisen.
På vegne av åtteåringen har hennes advokat Ottar Lien søkt kontoret for voldsoffererstatning om erstatning.
Kjennelsen fra lagmannretten blir ikke anket. Eneste mulighet er Høyesterett og det er liten sjanse for å nå fram. I tillegg risikerer familien ytterligere krav om sakskostnader, sier Lien.
….
Agder lagmannsrett, er den samme rettsinstansen som dømte i Koldal-saken. Saken om Christoffer på 8 år, som langsomt ble pint til døde av mor – med juridisk foreldreansvar og stefar – men hvor bare stefaren ble dømt. Eneste årsak til at det overhode er blitt en del-dom i saken, er at Riksadvokaten krevde det. Jeg sier ”del-dom”, fordi moren etter mine begreper er delaktig i skyld ved ikke å ha ivaretatt foreldreansvaret ovenfor Christoffer etter loven, og for uriktig å ha forsøkt å gi stefaren et alibi.
Det er bare helt tragisk at det ikke blir satt i gang en grundig undersøkelse på hvordan domstolene fungerer i praksis – og det faktum at verken sakkyndige eller dommere aldri blir stilt til ansvar!

At et lite barn – med hjertefeil – på 7 år skal bli dømt til å betale saksomkostninger for en overgrepsperson, må være tidenes justismord!
Var disse dommerne habile i utgangspunktet?

Vist 742 ganger. Følges av 3 personer.

Kommentarer

Enkelte ganger kan man jammen lure på hvilket utviklingsland vi bor i.?
Rettssikkerhet for hvem???

Nå må det snart gå opp for oss at Norge er en politistat og folk anklages og dømmes i hytt og vær, og påføres forferdelige lidelser. 1000 personer i året er toppen av isfjellet. Om alle sakene der politiet med overlegg ødelgger folk for livstid av prestisjehensyn og kameraderi skal tas med, er tallet mye høyere. 5000 per år?

Sivilbefolkningen må samle seg om et initiativ, en organisasjon som får makt og rett til å overta saken. Det må bli slik at overgriperne kan stilles personlig til ansvar, ellers blir det bare verre og verre.

Snart er det din tur, og det du vil få oppleve er mye verre og mer brutalt enn du er i stand til å fatte, selv om du har lest om hva uskyldige utsettes for. Uskyldige er det verste politiet vet.

Du lever et helt normalt liv, er ikke i konflikt med noen og glad for et du er ressurssterk og ikke trenger hjelp til noe som helst. Plutselig er det en person under psykiatrisk behandling som du ikke har noe med å gjøre, men som synes du ikke gjør noe for å styrke hennes selvtillit.

Først forteller hun til andre at hun skal begå vold mot deg, så sender hun tekstmeldinger om det, så oppsøker hun deg og slår deg ned, så anmelder hun deg for å være nedslått, og etter det slutter politiet aldri å forfølge deg og lage nye saker. Når du blir frikjent blir de rasende og finner på noe nytt.

Du har ingen verdens sjanse.

Oppegående, snill, ustraffet, lovlydig, ikke noe usnakket med noen. Hittil er det brukt 6 psykiatere for å produsere ett eller annet, slik at de ikke trenger et straffbart forhold for å internere meg for resten av livet, i reimer og full av kjemikalier.

Lovstridige handlinger av politi, dommere og advokater kan bevises i lange baner. De bare hånflirer.

Norge er mye verre enn de historiene som blir eksponert.

Får du sjansen til å støtte en organisasjon som skal ha like stor makt som politi og domstoler, er det ditt eneste håp til å være sikret å aldri komme ut for noe slikt.

Hvordan gikk det videre med denne saken, Hassel?

Annonse