Her kan du informere om justismord som du kjenner til i Norge.
Justismord, opprinnelig det tilfelle at en uskyldig ble domfelt og henrettet.
I nyere språkbruk betegner uttrykket enhver alvorligere straffedom som rammer en uskyldig.

Fjell saken.

SKIEN VG
I dag kommer rapporten som kan frikjenne drapsdømte Åge Vidar Fjell (59) og utløse en kjempeerstatning for justismord.

To nye sakkyndige har nå konkludert med at Åge Vidar Fjell i høy grad var psykisk utviklingshemmet da han ble dømt for den avanserte drapshandlingen i 1990.

- Utfra denne rapporten må Åge Vidar Fjell frifinnes, sier advokat Jonny Sveen, som sammen med advokatkollega Ole Martin Meland og privatetterforsker Tore Sandberg bistår Fjell.

Ny utredning

De sakkyndige mener 59-åringen er på et mentalt nivå som tilsvarer et barn mellom ni og 12 år.

Fjell ble vurdert som strafferettslig tilregnelig og i 1990 dømt til syv års fengsel og ti års sikring for drap på sin nabo i Kilebygda.

Han satt mange titall timer i politiavhør, uten verge eller forsvarer tilstede.

I fjor høst tillot gjenopptakelseskommisjonen ny behandling av den gamle drapssaken, og påtalemyndigheten begjærte på nyåret en ny sakkyndig utredning av Fjell.

Kan bli ny rettsak

Psykologispesialist Jens Egeland og psykiater Agnar Aspaas er kommet til at Fjell både i 1990 og nå i høy grad er psykisk utviklingshemmet.

- Dette betyr at han ikke er strafferettslig tilregnelig. Vilkårene for straff er ikke tilstede, sier Jonny Sveen.

Ingen fra påtalemyndigheten var i formiddag tilgjengelig for kommentarer til den nye rapporten som trolig fullstendig pulveriserer den gamle drapsdommen.

Rapporten skal nå gjennomgås av Rettsmedisinsk kommisjon. Samtidig skal påtalemyndigheten vurdere om de skal kjøre full ny rettsak mot Fjell, eller kaste kortene.

Dømt til sju års fengsel

Åge Vidar Fjell hadde først status som vitne i saken, men ble senere siktet. Han ble i 1990 dømt til sju års fengsel og ti års sikring for drapet på naboen sin i Kilebygda i Skien kommune.

Fjell ble blant avhørt i 60 timer uten advokat tilstede.

Mener Fjell bør frikjennes.
Proff i Sandefjord ser ut til å få rett i sin antagelse: Åge Vidar Fjell er etter alt å dømme blitt utsatt for et justismord.

Av Sigurd Øie.

Telemarkmannen er dømt for forsettlig drap på sin nabo, og ble dømt til fengsel og sikring. Proff oppdaget raskt at personen Fjell ikke var forenlig med det han ble dømt for, da han var på sikringstiltak hos dem. Siden har Fjells forsvarer, advokat Jonny Sveen, privatetterforsker Tore Sandberg og Fjells andre advokat og hjelpeverge, Ole Martin Meland, kjempet for å renvaske Fjell.

– Uten Proff hadde ikke denne saken blitt kjent. Deres innsats i saken har vært helt avgjørende, sier Jonny Sveen.

Er utviklingshemmet

I går fikk de tre Fjell-hjelperne en rettspsykiatrisk erklæring som påtalemyndigheten har fått utarbeidet. Her blir det slått fast at Fjell (59) har en høy grad av psykisk utviklingshemming som gjør at han ikke er strafferettslig tilregnelig.

En nesten likelydende psykiatrisk rapport ble lagt fram for noen år siden av Fjells forsvarere. Den gangen ble ikke rapporten godkjent. I 1990, da Fjell ble dømt for drap, ble han funnet strafferettslig tilregnelig.

Utvikling

– Utviklingen innen psykiatrien har gått framover de siste årene, og i dag er det lettere å konkludere med at Fjell er utviklingshemmet, sier Jonny Sveen.

Sveen fortalte til pressefolkene at Fjell satt alene uten advokat og hjelpeverge i over 60 timers avhør. Han tilsto drapet, men endret forklaringene sine hele tida.

– Alle forklaringene og tilståelsene til Fjell svekker saken til påtalemyndigheten betydelig, sier Sveen.

– Saken er ganske lik den i Kristin-saken, der Lars Solhaug fra Sandefjord ble siktet for en drapshandling. Både Fjell og Solhaug har en begrenset evne til å forklare seg. Derfor må det de forteller bare tillegges en begrenset vekt, sier Sveen.

Kripos-etterforsker ante uråd

Ifølge Tor Sandberg skal en Kripos-etterforsker som avhørte Fjell, ha gått til sine overordnede og spurt om han skulle fortsette med avhørene – han skjønte at noe var galt, og festet ikke lit til forklaringene. Han fikk ordre om å fortsette avhørene.

– Det var et katastrofalt feilgrep, sa Sandberg.

Drapsvåpenet i saken er aldri blitt funnet.

Ankesak til høsten

Fjel har anket saken, og det er satt av tre uker til rettssaken i september. Forsvarer Jonny Sveen tror at den rettssaken vil bli relativt kortvarig.

– Hvis den nye rapporten blir godkjent, var det ikke riktig å dømme Fjell i 1990. Nå bør han frikjennes, sier Sveen.

Ga flere forklaringer

Fjell har hele tiden hevdet at han ikke drepte naboen, men ga flere forklaringer på hva som skulle ha skjedd.

Siden 2001 har privatetterforsker Tore Sandberg arbeidet med saken for å frikjenne Åge Vidar Fjell.

I dag bor han i en vernet bolig med tilsyn av kommunalt ansatte fagfolk i Skien.

Vist 508 ganger. Følges av 1 person.
Annonse