Her kan du informere om justismord som du kjenner til i Norge.
Justismord, opprinnelig det tilfelle at en uskyldig ble domfelt og henrettet.
I nyere språkbruk betegner uttrykket enhver alvorligere straffedom som rammer en uskyldig.

Åtte justismord etter legefeil.

TRONDHEIM (VG) Feil begått av leger ved Aker-klinikken har bidratt til åtte tragiske justismord.
Det mener domstoler som har gransket sakene i ettertid.

Uskyldige dømt for incest:
I flere tilfeller får legene i realiteten ansvaret for at uskyldige ble dømt som seksualforbrytere.

De åtte ofrene – to kvinner og seks menn – fikk straffer på til sammen nesten 17 års fengsel. I tillegg til den sosiale brennmerkingen, mistet de fleste kontakten med egne barn.

Staben ved Aker-klinikken nøt tilnærmet heltestatus da de innledet sitt pionerarbeid mot incest i 1980-årene. Fra midt på 1990-tallet bredte det seg en mistanke om at legene diagnostiserte sex-overgrep på sviktende grunnlag.

Klinikken er senere avviklet. Nå pågår en dramatisk oppvask i norsk rettsvesen.

Senest i forrige uke ble en 52 år gammel mann fra Telemark renvasket for en incest-dom fra 1990. Han har forlengst sonet straffen på fengsel i ett år og tre måneder for angivelige overgrep mot datteren da hun var i førskolealder.

Høyesterett tillot gjenopptagelse fordi ny kunnskap om underlivsskader etter overgrep tyder på at daværende overlege Helge Michalsen ved Aker sykehus hadde gått for langt. Michalsen fastslo i sin erklæring som sakkyndig at det var liten grunn til å tvile på at barnet var misbrukt.

Den bastante konklusjonen påvirket de psykologisk sakkyndige og sakens utvikling, ifølge Høyesterett.

Det samme mønsteret har avtegnet seg i sak etter sak etter hvert som nye justismord er avdekket:

Legene ved Aker sykehus så skader blant annet på jomfruhinner der man i dag mener at skader ikke fantes. Legeerklæringene påvirket den videre etterforskningen, særlig ved avhør av barna.

Justismordene skriver seg fra slutten av 1980-tallet og fram til første halvdel av 90-årene. I denne perioden var klinikken for misbrukte barn ved Aker sykehus tungt markedsført i mediene.

Overlege Helge Michalsen og medarbeiderne hans rapporterte om sjokkerende funn og advarte mot store mørketall.

- Stort sett støter vi i incestsaker på fraskilte eller separerte mødre som står hjelpeløst alene med ansvaret for et utsatt barn. Vi anbefaler mødrene å gå til anmeldelse, sa Michalsen til Aftenposten i 1987.

Det strømmet på med straffesaker.

Høyesterettsadvokat og tidligere lagmann Trygve Lange-Nielsen har fått flere dømte frikjent etter å ha lett systematisk etter såkalte Aker-saker i arkiver ved domstolene.

- Legene var uforsiktige og ukritiske. Aker-klinikken mistet balansen. Det skyldtes atmosfæren som fulgte med den ulykksalige incestbølgen. I det øyeblikk samfunnet føler seg truet, settes rettssikkerheten i fare, mener Lange-Nielsen.

Den pensjonerte dommeren er redd feildiagnoser kan ha ødelagt utallige familier.

- Trolig er tusenvis av saker henlagt. Men kontakten mellom fedre og døtre er brutt fordi mistanken ble hengende ved fedrene.

VG 07.10.2003

Vist 195 ganger. Følges av 1 person.
Annonse