Her kan du informere om justismord som du kjenner til i Norge.
Justismord, opprinnelig det tilfelle at en uskyldig ble domfelt og henrettet.
I nyere språkbruk betegner uttrykket enhver alvorligere straffedom som rammer en uskyldig.

Fredrik Fasting Torgersen

Fredrik Ludvig Fasting Torgersen (født 1. oktober 1934) er en nordmann som 16. juni 1958, da han var 23 år gammel, ble idømt livsvarig fengsel og 10 års sikring for drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Skippergata 6B i Oslo. Han sonet 16 år i fengsel, og ble løslatt 29. januar 1974. Torgersen hevder han er uskyldig dømt og har gjentatte ganger forsøkt å få straffesaken sin gjenopptatt. Den såkalte Torgersensaken (først kalt «Skippergata-saken») har vært gjenstand for betydelig interesse og offentlig kontrovers i Norge siden 1950-tallet. Det hevdes at Torgersen i denne saken er blitt offer for justismord.

Aktor i straffesaken var Lauritz Dorenfeldt.

Ved sin advokat Tor Erling Staff begjærte Torgersen gjenopptakelse av saken i 1973. Begjæringen ble sluttelig avvist av Høyesterett i 1976. På 1980-tallet var det stille om Torgersen-saken, men på 1990-tallet begynte mediestudent Camilla Juell Eide å interessere seg for saken. Flere advokater leste det hun skrev og den nye interessen endte med en ny begjæring om gjenopptakelse i 1997. Denne ble endelig avvist av Høyesteretts kjæremålsutvalg i 2001.

25. februar 2004 begjærte Torgersen på nytt gjenopptakelse, denne gang overfor den nye Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker. Begjæringen ble fulgt opp med professor Ståle Eskelands utredning Bevisene i Torgersensaken. Gjenopptagelseskommisjonen sendte begjæringen til uttalelse hos Oslo statsadvokatembeter. Den 2. desember uttalte så påtalemyndigheten ved statsadvokat Anne M. Katteland at den gikk imot gjenopptakelse. Torgersens støttespillere, advokat Erling Moss og jussprofessor Ståle Eskeland, ba da om offentlig høring om de tekniske bevis i saken. I slutten av mars 2006 ble høringen avholdt i Gjenopptagelseskommisjonens lokaler i Oslo. Gjenopptagelseskommisjonen avviste 8. desember 2006 å gjenoppta saken.12 Torgersen og hans støttespillere har ikke gitt opp arbeidet for gjenopptakelse og retter på eget nettsted sterk kritikk mot Gjenopptakelseskommisjonen for dens vurderinger av bevisene i saken.3 Sommeren 2008 undertegnet 279 forskere innen naturvitenskap og medisin et opprop som er kritisk til Gjenopptakelseskommisjonens vurdering av sakkyndiges konklusjoner i Torgersensaken.

- Offer for justismord i 1955

I 1955 ble han dømt til 3 års fengsel og 5 års sikring for voldtekt på “fru K” på Løkken i Oslo i 1955. Han ble løslatt fra fengsel to måneder før han ble anholdt for sykkeltyveri i Torgersen-saken.

Aktor i voldtektssaken var også da Lauritz Dorenfeldt. Det hører med til denne historien at da “fru K.” døde i 1976 skrev hennes mann Rolf slik erklæring:
Sitat Jeg, Rolf A. K., født 13.9.1914, bekrefter herved at min kome Else K. ikke ble voldtatt eller forsøkt voldtatt av Fredrik Fasting Torgersen. Før min kone døde bekreftet hun at den situasjonen som inntrådte på Løkken var en misforståelse, og at den var slik F. Torgersen fortalte. Hun beklaget meget sterkt den ulykke som ble Torgersen til del som følge av Løkkenhistorien, og hun ba meg overbringe Fredrik sin unnskyldning før hun døde. Sitat

Frifinnelsesdom i denne saken har imidlertid ikke funnet sted.

- Jens Bjørneboe og Torgersen

Forfatteren Jens Bjørneboe har befattet seg mye med Torgersens saker. I 1972 skrev han en rekke essays der han bl.a. påpeker svakheter ved påtalemaktens argumentasjon, bevis- og vitneførsel. {Jf. Bjørneboe 1975: Politi og anarki s.67-117.) I 1973 skrev han skuespillet Tilfellet Torgersen. Torgersen kjemper fremdeles for sin rett, og saken debatteres fortsatt (i år 2009) i norsk presse.

Wikipedia.

Torgersensaken

Lauritz Dorenfeldt
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Lauritz Jenssen Dorenfeldt (født 3. februar 1909, død 15. april 1997) var en norsk jurist. Han var riksadvokat fra 1968 til 1979, da Magnar Flornes overtok. Mens han var statsadvokat var han aktor i en rekke berømte, og svært omstridte saker på 1950- og 1960-tallet, bl.a. Uten en tråd-saken og Torgersen-saken. Han var også involvert i Liland-saken. Han har publisert flere fagartikler i diverse norske og nordiske juridiske tidsskrifter.

Dorenfeldt ble cand. jur. ved Det Kongelige Frederiks Universitet i 1934, og arbeidet som dommerfullmektig og sakførerfullmektig før han i 1945 ble ansatt som hjelpedommer ved kriminaldommerembedet i Aker. Han ble statsadvokat i Oslo i 1947, og tjenestegjorde som statsadvokat til han ble utnevnt til riksadvokat i 1968.

Vist 599 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Jeg har lest side opp og side ned om Torgersensaken opp gjennom årene og jeg har kommet til at han var på feil sted til feil tid og at det at han hadde en dom fra tidligere gjorde ham til ett lett bytte.
Torgersen kan umulig være morderen.
Hvorfor ingen vil ta opp saken igjen forundrer meg like mye! Hvem skal de dekke for her. Er det stateens slendrian??

Annonse